REEDE – 14. juuli

15.00 Eelkontsert Mehikoormas: „Ma-ilm ja mõnda, mis tema sees leida on“. Ingerimaa, Setomaa ja Võromaa laulud. Osalevad ansamblid Lüü-Türr, Väike Hellero ja Liinatsuraq
16.00 Töötuba ansambliga Kukerpillid
18.00 Festivali avatseremoonia Folgikoja ees
19.00 Mari Kalkun. Stoonia lood. Albumi esitluskontsert
20.30 Eesti keeled. Jaagu ja Riho laulud
22.00 Kukerpillid
23.30 Esivanemate meenutamise tseremoonia kellatorni juures
00.00 Öömatk mõisahärra Ülo Needo juhtimisel / muusikute ööjämm Folgikoja fuajees

LAUPÄEV – 15. juuli

10.00 Ringkäik mõisahärraga, kes
tutvustab oma valduseid.
Algus Folgikoja eest

VANAAJAMAJAS
VESKITEATRIS
SEEMNEJAAMAS

14.00 Kadri ja Koidu
14.30 Humin

VANAAJAMAJAS
SILOTORN

17.30 Põlva kihelkonna regilaulud: ans
Käokirjas, Liinatsuraq, Väike-Hellero
ja Kirekibõnaq

FOLGIKODA

XIV EESTI RAHVAMUUSIKATÖÖTLUSTE FESTIVALI MOOSTE
ELOHELÜ VÕISTLUSKONTSERT
19.00 Avasõnad
Phlox
Humin
Kroogan
trad.kvintessents
Must bass läks üle tee

20.15–21.00 Vaheaeg
21.00 Võistluskontserdi jätk
Tartu Saksikoor
Kaval käsi
Õed-Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus
Tõiv
Permanent Blue
23.00 Autasustamine, tagasiside, tort,
sumin

ÖÖKONTSERT FOLGIKOJA FUAJEES
00.00 Õed-Vennad Ristikheinad Vähendatud Koosseisus